ТМ в Китаї

1. Основні положення про отримання та захист прав на торговельні марки в Китаї викладені в Законі КНР «Про торговельні марки», а також у міжнародних64793260_w640_h640_ukraina_kitaj угодах у сфері ІВ.

2. Статті 6 та 47 зазначеного Закону говорять про те, що якщо особа виробляє або продає товари, які маркуються певною торговельною маркою на території Китаю, то така особа зобов’язана зареєструвати дану торговельну марку на території Китаю (так звана примусова реєстрація). В іншому випадку місцеві адміністративні органи промисловості і торгівлі повинні зобов’язати цю особу подати заявку на реєстрацію торговельної марки в Китаї протягом певного періоду, а крім того, можуть накласти штраф.

3. Через норми закону про примусову реєстрацію ТМ у нерезидентів, які вийшли / планують виходити на китайський ринок можуть виникнути значні неприємності.

Оскільки китайські виробники товарів не хочуть платити штрафи за порушення законодавства, вони швидко реєструють на своє ім’я торговельні марки своїх же замовників-нерезидентів.

А в підсумку:

• Китайський виробник отримує виключні права на ТМ замовника-нерезидента.

• На підставі такої реєстрації китайські компанії можуть на території Китаю виробляти і реалізовувати товари, захищені свідоцтвом, під даною торговельною маркою будь-якій кількості осіб, по будь-якій ціні, в будь-якій кількості, і не обов’язково в хорошій якості.

• Якщо ТМ нерезидента через такі нечесні дії вже належить на території Китаю одному конкретному китайському виробникові, то дуже складно поміняти цього виробника і почати виробляти ті ж самі товари під даною торговельною маркою на підприємстві іншого виробника в Китаї. Адже, виходячи з практики, інший виробник дуже скоро отримує претензію з вимогами припинити випуск товару, вважаючи це порушенням «своїх» прав.

Тому дуже важливо продумати наперед розвиток бізнесу в цій країні, щоб не нести збитки і не втратити репутацію через товари і послуги незрозумілої якості.

4. Пройти процедуру реєстрації ТМ в Китаї можна як через національне патентне відомство, так і шляхом подання міжнародної заявки за Мадридською системою. Але варто відразу звернути увагу, що в будь-якому випадку охорона прав не поширюється на спеціальні адміністративні райони Гонконг і Макао.

5. Реєструвати словесну ТМ рекомендується не тільки латиницею, а й на китайській мові, для отримання більш повної охорони.

6. З 1 травня 2014 в одній заявці можна вказувати одразу декілька класів МКТП. До цієї дати за національною процедурою необхідно було подавати окремі заявки на кожен із пріоритетних класів.

7. Крім основних причин для відмови, характерних для законодавства більшості країн-учасниць Мадридської системи, законодавство Китаю має свої особливості. Так, наприклад, не підлягають реєстрації ТМ:

• що ущемляють національну гідність будь-якої нації;

• що завдають шкоди соціалістичній моралі та звичаям або надають інший негативний вплив.

Автор :Ольга Крещенко

Передрук, повне або часткове копіювання тексту статті, переклад, розміщення статті або її перекладів на інших сайтах та інших Інтернет-ресурсах, будь-яке інше її використання без письмового дозволу автора суворо заборонені. Порушення заборони тягне за собою відповідальність згідно із законом України «Про авторське право і суміжні права»