Патенти

Переглянути прайс

Патентування винаходів

ПослугиГонорар патентного повіреного (грн)Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства (грн)Загальна вартість (грн)
Проведення патентного пошуку30000_30000
Складання заявки на винахідвід 30000_від 30000
Подача заявки на винахід, формула якого містить не більше ніж 3 пункти300012804280
- за кожний пункт формули починаючи з 3-го_128128
Подача клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи:300060009000
Додатково за кожний незалежний пункт більше 1-го_60006000
Публікація патенту на винахід:25004002900
Додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули винаходу і реферату_2020
Держмито за видачу патенту_1717

Патентування корисних моделей

ПослугиГонорар патентного повіреного (грн)Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства (грн)Загальна вартість (грн)
Проведення патентного пошуку30000_30000
Складання заявки на корисну модельвід 25000_від 25000
Подача заявки на корисну модель, формула якої містить не більше 3-х формул300019204920
- за кожний пункт формули починаючи з 3-го_192
192
Публікація патенту на корисну модель25006003100
- додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули корисної моделі і реферату_2020
Держмито за видачу патенту_1717

Чим відрізняється винахід від корисної моделі

І винахід, і корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій.

Винахід:

– технічне, або технологічне рішення, яке не існувало раніше, і яке відповідає трьом умовам патентоспроможності: новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності;

– при розгляді заявки на винахід проводиться експертиза винаходу по суті (кваліфікаційна експертиза);

– процедура патентування займає до 24 місяців;

– термін охорони винаходу – 20 років (за умови оплати необхідних щорічних зборів).

Корисна модель:

– називається також «малим винаходом», оскільки умов патентоспроможності до неї пред’являється тільки два: новизна і промислова придатність.

– при розгляді заявки на корисну модель кваліфікаційна експертиза не проводиться, патент видається під відповідальність заявника.

– патент можна отримати в строк до 12 місяців.

– строк охорони корисної моделі – 10 років (за умови оплати необхідних щорічних зборів).

Якщо є мета якомога швидше отримати патент і почати комерціалізувати розробку, яку планується використовувати до 10 років, патентування корисної моделі буде оптимальним вибором.

Що може бути об’єктом патентування

Об’єктом патентування в якості винаходу або корисної моделі можуть бути:

– продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

– процес (спосіб).

Як запатентувати винахід або корисну модель

Винаходи і корисні моделі охороняються територіально, тобто необхідно отримувати патент в кожній країні, в якій планується його використання.

В Україні патентування проводиться патентним відомством.

Для початку процедури патентування ви можете залишити заявку на безкоштовну консультацію, після чого наші фахівці допоможуть вам:

  • розібратися в процедурі патентування та виявити можливі підводні камені;
  • отримати попередній висновок про відповідність винаходу / корисної моделі умовам охороноздатності;
  • підготувати та подати заявку на патентування винаходу / корисної моделі.

Допоможемо у патентуванні винаходу

Підтримання чинності патенту

Переглянути прайс
ВинаходиКорисні моделі
Підтримка чинності патенту на винахідГонорар патентного повіреного (грн)Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства (грн)Загальна вартість (грн)
1-й рік30004503450
2-й рік30004503450
3-й рік30008003800
4-й рік3000
10004000
5-й рік3000
12004200
6-й рік3000
14004400
Підтримка чинності патенту на корисну модельГонорар патентного повіреного (грн)Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства (грн)Загальна вартість (грн)
1-й рік30009003900
2-й рік30009003900
3-й рік300012004200

Строк дії патенту на винахід становить 20 років, а на корисні моделі – 10 років від дня встановлення дати подачі заявки на реєстрацію.

За підтримку патенту щороку оплачується збір. Якщо у встановлений термін не буде здійснена оплата за підтримку патенту в силі, такий патент припинить свою дію.

Наша агенція допоможе вам:

– відстежити строки підтримання чинності патенту;

– розрахувати розмір мита залежно від об’єкта охорони і обсягу прав, а також з урахуванням можливих пільг;

– оформити заяву на продовження дії патенту і здійснити оплату мита.

Договори - наша сильна сторона

Договори щодо винаходів і корисних моделей

Винаходи і корисні моделі є одними з найбільш складних і трудомістких, з точки зору праці винахідника та об’єктів інтелектуальної власності. Відповідно, і договори про розпорядження правами на ці об’єкти вимагають особливо ретельного опрацювання. Крім того, договори про передачу прав на винаходи/корисні моделі підлягають обов’язковій державній реєстрації в патентному відомстві. Держорган здійснює ретельну перевірку таких договорів і може відмовити в проведенні реєстрації при невідповідності законодавчим вимогам.

Звертаючись до нашої агенції, ви можете розраховувати на:

  • безоплатну первинну консультацію щодо видів договорів і особливості їх укладення;
  • повний юридичний супровід переговорів щодо укладення ліцензійного договору щодо винаходу (корисної моделі) або договору передачі прав на винахід (корисну модель);
  • консультування щодо податкового режиму платежів за договорами, в тому числі платежів «роялті» нерезидентам;
  • розробку ліцензійного договору або договору про передачу прав з урахуванням всіх домовленостей між сторонами та законодавчих вимог;
  • повний правовий аналіз існуючого договору з наданням рекомендацій щодо внесення змін / доповнень до договору;
  • супровід реєстрації договору в патентному відомстві.

Захистимо ваші винаходи