Реєстрація авторських прав

Перше, що необхідно дізнатися про авторські права, – вони виникають в результаті факту створення твору. Охорона прав автоматично поширюється на всі країни Бернської конвенції (велика частина країн світу). Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи виконання інших формальностей.

Навіщо ж потрібна реєстрація авторських прав

Наша мета – забезпечити всебічну юридичну підтримку творчих досягнень клієнта. Тому ми, так само як всі інші фахівці в сфері інтелектуальної власності, настійно рекомендуємо реєстрацію авторського права на твір в добровільному порядку.

Реєстрація авторського права дає ряд переваг:

– свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір дозволяє встановити дату створення, що має істотне значення в суперечках;

– реєстрація передбачає депонування примірника твору, який подається разом із заявою;

– свідоцтво полегшує комерціалізацію твору (наприклад, ліцензування прав);

– власник майнових авторських прав, підтверджених свідченням, звільняється від доведення належності йому відповідних прав в судових спорах. В таких випадках обов’язок доведення належності цих прав іншій особі покладається на відповідача.

Які об’єкти авторського права можна зареєструвати

Авторським правом охороняються твори у сфері науки, літератури і мистецтва, зокрема:

– літературні твори: вірші, книги, тексти пісень, виступи, доповіді, лекції, семінари, курси та т.п.;

– комп’ютерні програми (програмне забезпечення), бази даних, сайти, мобільні додатки;

– музичні твори з текстом і без;

– художні твори: картини, ілюстрації, персонажі і т.п .;

– твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

– фотографії;

– твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття з художнього скла, ювелірні вироби і т.д .;

– ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

– багато іншого, список об’єктів не обмежений.

Важливо! Охорона авторським правом поширюється на форму вираження твору і не поширюється на ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Хто може бути власником авторських прав

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір; спадкоємці автора; фізичні або юридичні особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої майнові авторські права на твір.

Як довго охороняються авторські права

Строк охорони авторських прав на твір в Україні становить 70 років після смерті автора.

Що таке суміжні права

Суміжні права є похідними від авторських прав. Тому основним принципом виникнення і здійснення суміжних прав є дотримання, перш за все, авторських прав. Об’єктами суміжних прав є:

– виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

– фонограми;

– передачі (програми) організацій мовлення.

Суміжні права, як і авторські, виникають в результаті факту їх створення. Для виникнення і здійснення цих прав не потрібна реєстрація або виконання інших формальностей.

Допоможемо у реєстрації авторських прав