IP аудит

Що таке IP аудит

Аудит об’єктів інтелектуальної власності передбачає повномасштабне інспектування всіх інтелектуальних активів підприємства, їх систематизування, виявлення прогалин у їх захисті та можливих ризиків, а також надання рекомендацій щодо їх усунення і подальшого управління об’єктами.

Коли потрібен IP аудит

Необхідність в проведення аудиту може виникнути з багатьох причин. Це можуть бути внутрішні потреби, наприклад, при зміні менеджменту і необхідності скласти цільну картину стану справ з інтелектуальною власністю.  Це може бути і необхідність у проведенні IP due diligence при купівлі-продажу бізнесу в цілому або певних інтелектуальних прав.

 Що перевіряється в процесі аудиту

  • Виявляються всі об’єкти інтелектуальної власності;
  • Перевіряється актуальність та достатність охоронних документів на об’єкти, виявляються незареєстровані об’єкти;
  • Аналізуються внутрішні документи компанії щодо оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності (договори зі співробітниками, акти, накази тощо);
  • Аналізуються зовнішні договори з контрагентами щодо розпорядження інтелектуальними правами;
  • Здійснюється моніторинг порушень інтелектуальних прав, наявність судів та претензій з боку третіх осіб та їх перспектив;
  • Проводиться аналіз ефективності податкових моделей роботи з інтелектуальними правами.

Наведений перелік дій під час IP аудиту є орієнтовним і може суттєво відрізнятися в залежності від мети аудиту та сфери діяльності клієнта.

Що ви отримуєте в результаті

Відповідно до поставленої мети аудиту спеціалісти агенції складають повний звіт за результатами проведених дій. Такий звіт містить розгорнуті рекомендації по усуненню виявлених проблем, кроки та дії, що необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей. Ви можете розраховувати на повний подальший юридичний супровід виконання вказаних рекомендацій нашою агенцією на вигідних умовах співпраці.

Професійний IP аудит