Надаючи ТОВ «Патентно-юридична агенція «Синергія» (надалі за текстом також – «ПЮА «Синергія») свої персональні дані, даю добровільну згоду на їх обробку, а також підтверджую свою обізнаність про те, що:

 1. персональні дані підлягають включенню до бази персональних даних «Клієнти»;
 2. власником бази персональних даних «Клієнти» є ТОВ «Патентно-юридична агенція «Синергія»;
 3. база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: вул. Академіка Булаховського, буд. 5Б, кв. 151, м. Київ, 03164;
 4. метою обробки персональних даних є забезпечення надання юридичних послуг та виконання юридичних дій;
 5. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи і у формі картотек;
 6. під обробкою персональних даних згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснюване в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача),  знеособлення, знищення персональних даних;
 7. використання персональних даних співробітниками «ПЮА «Синергія» буде здійснюватися за умови прийняття ними на себе зобов’язання про нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків;
 8. надання «ПЮА «Синергія» згоди на обробку персональних даних свідчить про моє добровільне волевиявлення на передачу персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення мене про це:
 • при отриманні «ПЮА «Синергія» письмового запиту від компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття персональних даних;
 • для забезпечення можливості захисту прав та/або законних інтересів «ПЮА «Синергія» та/або третіх осіб (зокрема, у разі невиконання або неналежного виконання мною своїх зобов’язань в рамках договірних відносин з «ПЮА «Синергія»);
 • з метою виконання «ПЮА «Синергія» своїх зобов’язань переді мною;
 • у разі передачі прав і обов’язків «ПЮА «Синергія» до його правонаступника;
 • в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;
 • для усунення технічних неполадок в інформаційній (автоматизованій) системі та/або інших проблем з безпекою даних;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
 1. надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 8 дійсної Згоди та/або визначених законом, можливо лише за наявності моєї додаткової згоди;
 2. персональні дані зберігаються протягом строку дії договірних відносин з «ПЮА «Синергія» і 3 (трьох) років з моменту припинення їх дії;
 3. Персональні дані підлягають знищенню «ПЮА  Синергія» у разі:
 • закінчення терміну зберігання даних, визначеного в пункті 10 Згоди;
 • розірвання договірних відносин з «ПЮА «Синергія»;
 • набрання законної сили рішення суду про вилучення персональних даних з бази персональних даних «Клієнти».
 1. відповідно до ст . 8 Закону України «Про захист персональних даних» мені належать такі права:
 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить мої персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника моїх персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до моїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються мої персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також ознайомлюватися зі змістом зберігання персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних власником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять мою честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки;
 1. будь-які мої вимоги, пов’язані з встановленням додаткових обмежень з обробки персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть привести до неможливості виконання «ПЮА «Синергія» своїх зобов’язань за Договором. При цьому «ПЮА «Синергія» не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань;
 2. зобов’язуюсь взяти на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання «ПЮА «Синергія» недостовірних та/або неточних та/або неповних та/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.