Цивільно-правовий захист

Патентно-юридична агенція «Синергія» протягом багатьох років спеціалізується на питаннях судового захисту прав інтелектуальної власності. Фахівці агенції мають успішний досвід із захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку.

Звертайтесь до нас, коли Вам потрібно:

  • здійснити правовий аналіз ситуації з метою визначення найбільш оптимального способу цивільно-правового захисту прав;
  • провести збір доказів порушення прав і нанесених збитків;
  • підготувати процесуальні документи (позови, відгуки, заперечення, клопотання, заяви про забезпечення позову, про витребування доказів, апеляції, касаційні скарги і т.д.);
  • здійснити супровід та представництво інтересів при розгляді справ у судах;
  • опротестувати рішення у вищестоящих інстанціях;
  • супроводити виконавче провадження.

Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності здійснюється загальними і господарськими судами в залежності від територіальної та підвідомчій підсудності.

Особливості розгляду справ різняться щодо категорії і специфіки спору.

Приклади порушення прав Результат, якого можна досягти О собливості процедури
Особа зареєструвала торговельну марку, яка не відповідає правовій охороні, і забороняє.Вам використання такого об’єкта. Визнати недійсним охоронний документ. – одним із відповідачів завжди виступає Держслужба інтелектуальної власності;

– важливо в такому процесі заявляти забезпечення позову шляхом заборони відповідачеві відчужувати ОІВ;

– у більшості випадків призначається судова експертиза.

Особа використовує комп’ютерну програму, виключеі авторські права на яку належать Вам. 1) припинити порушення прав;2) відшкодувати збиток;

3) відшкодувати моральну шкоду;

4) отримати компенсацію в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат;

5) опублікувати в ЗМІ відомості про порушення;

6) вилучити з цивільного обороту екземпляри комп’ютерної програми з порушенням авторських прав.

Якщо спір про порушення прав виник між суб’єктами господарювання, то підсудність такого спору – за місцем вчинення порушення.
Особа використовує ТМ, яка належить Вам, в доменному імені. Заборонити використання ТМ в доменному імені. Обов’язковою умовою є доказ використання в домені ТМ (подібної або тотожної) для надання послуг або продажу товарів, для яких зареєстрована ТМ.
Сторона не виплачує винагороду за ліцензійним договором. Зобов’язати виплатити винагороду і розірвати договір.
Між двома особами укладено договір розпорядження правами інтелектуальної власності з порушенням вимог закону. Визнати недійсним договір. Якщо такий договір хоче оскаржити третя особа – не сторона договору, то обов’язковою умовою для подачі такого позову цією особою є наявність доказів того, що дія такого договору порушує його права та/або законні інтереси, або на підставі такого договору оскаржуються його права.
Власник прав не використовує ТМ протягом трьох років, а Ви не можете зареєструвати тотожну/подібну ТМ. Припинити дію свідоцтва/міжнародної реєстрації на торговельну марку. У цьому випадку обов’язок доведення використання ТМ лежить на власнику ТМ, але позивач зобов’язаний довести, що така реєстрація порушує його права або законні інтереси.

За більш детальною інформацією щодо надання послуг Ви можете звернутись безпосередньо до юристів нашої агенції. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ