Торговельні марки

Торговельна марка – це ім’я бізнесу, створення якого вимагає чимало зусиль і коштів. Для створення бренду звертаються до послуг фахівців з неймінгу і дизайнерів для розробки дизайну логотипу, для розкрутки – до послуг рекламників. Але перш, ніж почати просування створеного бренду, необхідно звернутися до фахівців у сфері інтелектуальної власності – для забезпечення надійної правої охорони.

Що потрібно знати про торговельну марку перед тим, як її реєструвати?

Три загальних правил:

 • охороняється в силу реєстрації – для отримання правової охорони знака необхідно зареєструвати його в патентному відомстві;
 • реєструється щодо певних товарів і послуг – для цілей реєстрації торговельних марок всі товари і послуги розділені на 45 класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП). Торговельна марка отримує правову охорону відносно заявлених товарів і послуг, для яких планується її використання.
 • має територіальну охорону – торговельну марку необхідно реєструвати в кожній країні, в якій планується її використання.

Термін дії торговельної марки – 10 років від дати подання заявки на торговельну марку. Даний термін може бути продовжений на нескінченну кількість разів строком ще на 10 років. Для цього необхідно сплачувати відповідні збори.

Реєструвати торговельну марку на території України можуть фізичні та/або юридичні особи (резиденти і нерезиденти).

Можна зареєструвати найрізноманітніші торговельні марки: словесні, зображувальні, комбіновані, об’ємні, звукові, світлові і т.д.

Словесна торговельна марка – позначення, яке складається з букв, цифр, їх поєднань та інших позначень, які є на розкладці клавіатури.

1

Зображувальна торговельна марка – позначення, яке складається тільки з зображувальних елементів.

2

Комбінована торговельна марка – позначення, яке містить в собі поєднання словесної і зображувальної частин.

Об’ємна торговельна марка – часто тривимірне позначення: упаковка товару, тара тощо.

Інші позначення – звукові, світлові і т.п. позначення.

1 . Позначення, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі.

2 . Не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та іншу державну символіку;
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути, включені в знак, як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або його власників.

3 . Не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки позначення, які:

 • зазвичай не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виготовляє товар або надає послугу;
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
 • відображають лише форму, що обумовлена ??природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або які надають товару істотну цінність.

4 . Не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки позначення, які тотожні або схожі до ступеня змішування з:

 • торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або схожих з ними товарів і послуг;
 • торговельними марками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Зокрема – з торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності;
 • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Укрпатенту заявки на реєстрацію торговельної марки, але тільки у випадку заявки щодо таких же або схожих з ними товарів і послуг;
 • кваліфікованими зазначеннями походження товарів (в тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються в Україні.
 • сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

5 . Не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки позначення, які відтворюють:

 • назви промислових зразків, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не завжди буває очевидним, що те чи інше позначення не відповідає вимогам для отримання правової охорони. Тому перш, ніж затверджувати свій логотип, необхідно звернутися до фахівця в області інтелектуальної власності, який зможе вказати Вам на можливі ризики. Патентні повірені і юристи агенції «Синергія» допоможуть забезпечити Вашому бренду надійну правову охорону.