Реєстрація корисної моделі

Патентні повірені агенції «Синергія» надають комплексне обслуговування та правову допомогу щодо патентування корисних моделей.

Звертайтесь до нас, коли Вам потрібно:

  • отримати консультацію щодо процедури реєстрації та можливих підводних каменях;
  • отримати попередній висновок, чи відповідає Ваша корисна модель умовам охороноздатності;
  • оформити і подати заявку на корисну модель для отримання патенту;
  • прискорити процедуру реєстрації корисної моделі;
  • інші послуги, які пов’язані з корисною моделлю.

Умовам патентоспроможності відповідає корисна модель, яка є новою і промислово придатною.

Об’єктом корисної моделі можуть бути:

– продукт (пристрій, речовина, штамп мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

– процес (спосіб), а також застосування відомого продукту чи процесу. 

– сорти рослин і породи тварин;

– біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, які не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;

– топографії інтегральних мікросхем;

– результати художнього конструювання.

Обсяг правової охорони, що надається корисній моделі, визначається формулою корисної моделі.

Корисна модель охороняється територіально, тобто окремо на території кожної держави.

Термін охорони становить 10 років з дня встановлення дати подання заявки на корисну модель. За підтримку патенту щороку оплачується збір.

Термін проведення реєстрації:

Звичайна реєстрація корисної моделі в Україні на сьогоднішній день складає від 8 до 12 місяців.

При необхідності процедуру реєстрації корисної моделі можна прискорити до 3-4 місяців, сплативши відповідний збір.

*На вартість реєстрації корисної моделі, крім строків, впливає ряд факторів. У прайсі приведена вартість звичайної реєстрації корисної моделі за 8-12 місяців.

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
Виявлення об'єктів патентування, проведення патентного пошуку від 10000 _ від 10000
Складання заявки на корисну модель від 12000 _ від 12000
Подача заявки на корисну модель, формула якої містить не більше 3-х формул 2000 2400 4400
- за кожний пункт формули починаючи з 3-го _ 240 240
Публікація патенту на корисну модель 1000 600 1600
- додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули корисної моделі і реферату _ 30 130
Держмито за видачу патенту _ 17 17
Безкоштовна консультація