Реєстрація винаходу

Патентні повірені агенції «Синергія» надають комплексне обслуговування та правову допомогу щодо патентування винаходів.

Звертайтесь до нас, коли Вам потрібно:

  • отримати консультацію щодо процедури реєстрації та можливих підводних каменях;
  • отримати попередній висновок, чи відповідає Ваш винахід умовам охороноздатності;
  • оформити і подати заявку на винахід для отримання патенту;
  • прискорити процедуру реєстрації винаходу;
  • інші послуги, які пов’язані з патентуванням винаходу.

Винахід – це технічне, або технологічне рішення, яке не існувало раніше, і яке відповідає умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

Об’єктом винаходу може бути:

– продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин);

– спосіб;

– застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

– сорти рослин і породи тварин;

– біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, які не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;

– топографії інтегральних мікросхем;

– результати художнього конструювання.

Строк правової охорони:

Патент на винахід видається на 20 років з дня встановлення дати подання заявки на винахід. За підтримку патенту щороку оплачується збір.

Терміни реєстрації:

Термін реєстрації винаходу в Україні на сьогоднішній день складає 12-24 місяці.

При необхідності термін реєстрації винаходу можна прискорити до 5-6 місяців, сплативши відповідний збір.

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість (грн)
Виявлення об'єктів патентування, проведення патентного пошуку від 10000 _ від 10000
Складання заявки на винахід від 12000 _ від 12000
Подача заявки на винахід, формула якого містить не більше ніж 3 пункти 2000 1600 3600
- за кожний пункт формули починаючи з 3-го _ 160 160
Подача клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи: 1500 6000 7500
Додатково за кожний незалежний пункт більше 1-го _ 6000 6000
Публікація патенту на винахід: 800 400 1200
Додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули винаходу і реферату _ 20 20
Держмито за видачу патенту _ 17 17
Безкоштовна консультація