Ліцензування та передача прав

Власник прав на об’єкт інтелектуальної власності може на свій розсуд здійснювати передачу таких прав іншій особі або дозволяти використовувати об’єкт на підставі ліцензії. Такими об’єктами можуть бути, зокрема:

– торговельні марки;

– винаходи (корисні моделі);

– промислові зразки;

– об’єкти авторського права і суміжних прав;

– ноу-хау.

Для оформлення відносин з надання прав на об’єкт інтелектуальної власності необхідно укласти відповідний договір, який у деяких випадках також потрібно зареєструвати в патентному відомстві. При цьому важливо передбачити всі істотні умови, без яких договір не може вважатися укладеним.

Ліцензійний договір потрібний в тих випадках, коли Ви хочете дати/отримати дозвіл на використання ОІВ. При цьому власник прав (патенту або свідоцтва), – ліцензіар, залишається незмінним, а одержувач ліцензії (ліцензіат) отримує право на використання об’єкта протягом певного терміну, на певній території і певними способами.

Договір передачі прав необхідно укладати, коли:

– Ви продаєте або купуєте бізнес, а патентами або свідоцтвами володіє не компанія, яку Ви купуєте, а, наприклад, його засновник як фізична особа;

– Ви стаєте засновником підприємства і вносите права на ОІВ в якості внеску до статутного капіталу;

– Ви хочете продати або купити права ОІВ (стати власником патенту або свідоцтва). Можуть бути й інші випадки.

Фахівці агенції “Синергія” проконсультують Вас з будь-якого питання, що стосується ліцензування та передачі прав на ОІВ, розроблять необхідний договір, а також допоможуть зареєструвати його при необхідності.

За більш детальною інформацією щодо надання послуг Ви можете звернутись безпосередньо до юристів нашої агенції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ