Реєстрація авторського права в Україні

Юристи і патентні повірені агенції “Синергія” надають правову допомогу в реєстрації будь-яких об’єктів авторського права, в тому числі: аудіо -, відео-, кінопродукції, літературних та інших друкованих творів, комп’ютерних програм, WEB-сайтів, баз даних – і т.д.

У Законі України «Про авторське право і суміжні права» (ч.1 ст.8) зазначено, що об’єктами авторського права є твори у сфері науки, літератури і мистецтва. Перелік таких об’єктів включає, але не обмежується, такі твори:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги і окремі твори, такі як вірші, розповіді, казки та інше, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп’ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва (живопис, скульптура, графіка, дизайн та інше);

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки вказаних творів, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори (засновані на одному або декількох раніше існуючих творах, що включають такі елементи, як переклад на іншу мову, музичну аранжування, постановку на сцені, художню обробку, кінопостановку, звукозапис, художнє відтворення, конспектування, скорочення, або будь-які інші дії, при яких твір може прийняти нову форму, трансформуватися або адаптуватися);

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

Якщо ви маєте сумніви, чи підлягає ваш твір охороні, ви можете отримати безкоштовну консультацію з цього питання у наших юристів.

Звертайтесь до нас, коли Вам потрібно:

  • консультація щодо виявлення об’єктів авторського права;
  • підготувати документи для подачі на реєстрацію авторського права до Державної служби інтелектуальної власності України;
  • отримати свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи виконання інших формальностей.

Однак тягар доведення того, що дійсно та чи інша людина є автором, покладено на самого автора. Тому одним із шляхів фіксації створення твору є реєстрація авторських прав в добровільному порядку.

Крім цього, реєстрація авторського права дозволяє придбати ряд переваг, як то:

– свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір дозволяє встановити дату створення, що має велике значення в суперечках;

– можливість депонування Вашого авторського матеріалу, оскільки разом із заявою ви надаєте зразок Вашого твору;

– свідоцтво може знадобитися при комерціалізації твору.

Також наявність свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір істотно допомагає при судових суперечках. Як зазначається у п. 29 постанови Пленуму Вищого Господарського суду України №12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» – у випадках, коли права автора підтверджені свідоцтвом, виданим у встановленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір звільняється від доведення належності йому відповідних прав; в таких випадках обов’язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж тій, яка зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача.

Термін реєстрації – 2-2,5 міс.

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито (грн) Загальна вартість   (грн)
РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
фізичні особи 2500 263,5 2763,5
юридичні особи 3500 535,5 4035,5
Безкоштовна консультація