Авторські права

Авторські права виникають внаслідок факту створення твору і автоматично поширюються на всі країни Бернської конвенції (більша частина країн світу).

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи виконання інших формальностей.

Спочатку права на твір належать його автору. Поки не доведено інше, автором вважається той, хто вказаний як автор на оригіналі або примірнику твору – це презумпція авторства.

При цьому здійснення реєстрації авторського права на твір у добровільному порядку наполегливо рекомендується юристами та фахівцями у сфері інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права, видане Державною службою інтелектуальної власності України, є найбільш значущим доказом приналежності авторських прав, а також дати створення твору.

– літературні твори, виступи, лекції тощо;

– комп’ютерні програми, бази даних;

– музичні твори;

– фільми;

– картини тощо;

– твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

– фотографії;

– твори прикладного мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

– ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

– їх похідні;

– збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології тощо;

– тексти перекладів для дублювання, озвучення, і т.д. та інші об’єкти.

Термін охорони авторських прав на твір в Україні становить 70 років після смерті автора.

Суміжні права є похідними від авторських прав. Тому основним принципом виникнення і здійснення суміжних прав є дотримання, перш за все, авторських прав.

Суміжні права, як і авторські, виникають внаслідок факту їх створення. Для виникнення і здійснення цих прав не потрібна реєстрація або виконання інших формальностей.

1.Виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано майнові суміжні права щодо виконань;

2.Виробники фонограм, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано майнові суміжні права щодо виконань;

3.Виробники відеограм, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано майнові суміжні права щодо відеограм;

4.Організації мовлення та їх правонаступники.

– виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

– фонограми, відеограми;

– передачі (програми) організацій мовлення.

Термін охорони суміжних прав в Україні становить 50 років. Залежно від об’єкта суміжних прав розрізняється початок відліку терміну охорони – це може бути момент першого виконання, першого опублікування, першого здійснення мовлення.