Торговельні марки

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
Прайс дійсний з 01.02.2020
1 Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ
10 робочих днів
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 1000 864 1864
за кожний наступний клас МКТП 500 174 674
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 1000 1728 2728
за кожний наступний клас МКТП 500 348 848
Аналіз та висновок патентного повіреного за результатами проведення попереднього пошуку по всім підставам для відмови 500 _ 500
4 робочих дні
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 2000 1728 3728
за кожний наступний клас МКТП 1000 348 1348
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 2000 3456 5456
за кожний наступний клас МКТП 1000 693 1693
Аналіз та висновок патентного повіреного за результатами проведення попереднього пошуку по всім підставам для відмови 500 _ 500
2 Складання та подача заявки на ТМ
В одному класі МКТП * 2000 3200** 5200
за кожний наступний клас МКТП 1000 3200** 4200
Додатково за кольорове зображення _ 800** 800
Додатково за додавання відсутніх товарів / послуг в класи МКТП 2000/год. _ 2000/год.
Додатково за включення в ТМ позначення, яке відображає назва держави «Україна» і / або двобуквений код країни "UA" від 10000 19200** від 29200
За подання заявки кількома заявниками 500 за кожного 130% суми збору за подачу заявки** 500 за кожного +130% суми збору за подачу заявки
3 Дії на етапі проведення експертизи
Відповідь на запит формальної експертизи від 950 _ від 950
Відповідь на запит кваліфікаційної експертизи від 1800 _ від 1800
Подача клопотання про продовження на 3 міс. строків діловодства за заявкою/ поновлення впродовж 3 міс. після закінчення строків діловодства за заявкою 1200 800 2000
Подача клопотання про продовження на більш ніж 3 міс. строків діловодства за заявкою/ поновлення діловодства за заявкою після закінчення 3 міс. 1200 1600 2800
Поділ заявки:
підготовка та подання клопотання щодо внесення до заявки змін, пов'язаних з її поділом 1500 1000 2500
складання та подання виділеної заявки на реєстрацію торговельної марки 2000 6800 8800
4 Прискорення
Проведення прискореної експертизи заявки на ТМ (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання свідоцтва 7 - 8 місяця)
Словесна або зображувальна ТМ в одному класі МКТП 2000 5220 7220
за кожний наступний клас МКТП 100 612 712
Комбінована ТМ в одному класі МКТП, якщо не проводився пошук 2000 9396 11396
за кожний наступний клас МКТП 100 960 1060
5 Публікація та видача свідоцтва
Публікація про видачу свідоцтва на ТМ (в одному класі) 1000 600 1600
за кожний наступний клас МКТП _ 600 600
за додаткове кольорове зображення _ 200 200
Держмито за видачу свідоцтва на ТМ _ 85 85
6 Внесення змін
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 4000 1200 5200
Внесення змін до Державного реєстру щодо свідоцтва на ТМ 2000 1600 3600
7 Продовження терміну дії реєстрації
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа 1200 12000 13200
додатково за кожен наступний клас _ 1200 1200
якщо власниками є кілька осіб _ 130% від суми збору залежно від кількості класів
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа протягом 6 місяців після закінчення строку дії свідоцтва 1800 18000 19800
додатково за кожен наступний клас _ 1800 1800
якщо власниками є кілька осіб _ 130% від суми збору залежно від кількості класів
8 Спори
Аналіз матеріалів попередньої відмови в реєстрації ТМ 2000 _ 2000
Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства від 10000 _ від 10000
Аналіз відмови в реєстрації ТМ з метою оскарження в Апеляційній палаті 4000 _ 4000
Подача заперечення проти рішення за заявкою на ТМ до Апеляційної палати, включаючи участь у першому засіданні від 10000 3400 від 13400
Участь в одному засіданні Апеляційної палати 5000 _ 5000
Підготовка і подача додаткових матеріалів до Апеляційної палати від 2000 _ від 2000
Подача мотивованого заперечення проти заявки щодо невідповідності зазначеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 10000 2000 від 12000
Подача відповіді на заперечення третьої особи проти заявки клієнта від 10000 _ від 10000
9 Передача прав
Стандартний договір про передачу прав на ТМ 3000 _ 3000
- за кожну наступну ТМ 500 _ 500
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на ТМ 2000 2400 4400
- за кожну наступну ТМ 500 2400 2900
Супровід угоди щодо передання прав на ТМ та доменне ім'я від 10000 _ від 10000
10 Ліцензування прав
Ліцензійний договір від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання ТМ 2000 2400 4400
- за кожну наступну ТМ 500 2400 2900
11 Інші послуги
Отримання копій матеріалів заявки 1200 від 87 (залежно від кількості сторінок) від 1287 (залежно від кількості сторінок)
Отримання довідки про дію в Україні міжнародної реєстрації ТМ 1200 87 1287
Отримання витягу з Державного реєстру на ТМ 1200 200 1400
Отримання дублікату свідоцтва на ТМ 1500 200 1700
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація юриста/партнера з юридичних питань 2000/4000 год _ 2000/4000 год
Усна консультація партнера з податкових питань, в т.ч. по податковому режиму «роялті» 5000/год _ 5000/год
12 Міжнародний пошук на схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ з міжнародних баз з аналізом ПП
Визначення звичайною мовою по одному класу МКТП в одній країні 4500 _ 4500
за кожний наступний клас МКТП 1500 _ 1500
за кожну наступну країну 1500 _ 1500
13 Міжнародний пошук в ЄС на схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ з міжнародних баз ЄС з аналізом ПП
Визначення звичайною мовою в одному класі МКТП 6500 _ 6500
за кожний наступний клас МКТП 2000 _ 2000
14 Міжнародна реєстрація торгової марки за Мадридською системою
Складання та подання заявки на міжнародну реєстрацію ТМ, моніторинг статусу заявки, відправлення офіційних повідомлень відомств в одному класі МКТП 7000 2400 + збір в швейцарських франках 9400 + збір в швейцарських франках
за кожний наступний клас МКТП 1500 _ 1500
за кожну наступну країну 2000 _ 2000
Складання та подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації знака 6000 1600 + збір в швейцарських франках 7600 + збір в швейцарських франках
за кожну наступну країну 2000 _ 2000
Обмеження переліку товарів та послуг в одному класі МКТП 1500 _ 1500
Складання та подання документів по передачі прав на міжнародну ТМ 4500 177 в швейцарських франкіх 4500 + 177 швейцарських франкіх
Стандратний договір про передання прав на міжнародну реєстрацію ТМ 2500 _ 2500
Внесення змін в дані міжнародної реєстрації (зміна найменування, імені, адреси) 3500 150 швейцарских франков 3500 + 150 швейцарских франков
Призначення чи зміна представника 3000 _ 3000
Аналіз та супровід діловодства з патентними повіреними інших країн 3000/год _ 3000/год
Супровід пошуків, подання документів до патентних відомств інших країн 25% від гонорару ПП іншої країни, але не менше 200 євро _ 25% від гонорару ПП іншої країни, але не менше 200 євро
Продовження міжнародної реєстрації ТМ 4000 2400 + збір в швейцарських франках 6400 + збір в швейцарських франках
15 Реєстрація єдиної торгової марки ЄС
Складання та подання заявки на реєстрацію ТМ в Євросоюзі 500 EUR 850 EUR 1350 EUR
за другий клас МКТП _ 50 EUR 50 EUR
за третій клас _ 150 EUR 150 EUR
за кожний наступний МКТП 100 EUR 150 EUR 250 EUR
ПРИМІТКА: * МКТП-Міжнародна класифікація товарів і послуг
**Розмір збору вказаний за подання електронної заявки. При поданні заявки на паперовому носії +25% від вказаного розміру збору.
Безкоштовна консультація