Промислові зразки

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
Прайс дійсний з 01.02.2020
1 СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ
В одному варіанті від 5000 1600* від 6600*
кожний варіант, починаючи з 2 по 10 включно 1000 200* 1200*
за кожний варіант, починаючи з 11 1000 700 1700
Підготовка одного малюнків 2000/год. _ 2000/год.
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 1200 800 2000
більше 3 місяців 1200 1600 2800
Відповідь на запит експерта від 1800 _ від 1800
3 ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Подання клопотання про проведення прискоренної експертизи (Строк реєстрація з моменту подачі заявки до отримання патенту - 4 -5 місяців) 2000 720 2720
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація про видачу патенту на промисловий зразок в одному варіанті 1000 300 1300
за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту в чорно-білому зображенні _ 300 150*
Додатково за публікацію у кольоровому зображенні _ 200 100*
Видача патенту _ 17 17
5 ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 4000 1200 5200
Внесення змін до Державного реєстру патентів після видачі патенту 2000 1600 3600
6 Підтримання чинності патенту на промисловий зразок**
1-й рік 1000 300 1300
2-й рік 1000 300 1300
3-й рік 1000 600 1600
4-й рік 1000 800 1800
5-й рік 1000 900 1900
6-й рік 1000 1200 2200
7-й рік 1000 1500 2500
8-й рік 1000 1800 2800
9-й рік 1000 2000 3000
10-й рік 1000 2400 3400
11-й рік 1000 2400 3400
12-й рік 1000 2400 3400
13-й рік 1000 4000 5000
14-й рік 1000 4000 5000
15-й рік 1000 4000 5000
7 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на промисловий зразок / передачу прав на заявку 3000 _ 3000
за кожен наступний промисловий зразок 500 _ 500
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на промисловий зразок 2000 2400 4400
за кожен наступний промисловий зразок 500 2400 2900
8 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Ліцензійний договір на використання промислового зразка від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання промислового зразка 2000 2400 4400
за кожен наступний промисловий зразок 500 2400 2900
9 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на промисловий зразок 1200 200 1400
Отримання дублікату патенту на промисловий зразок 1500 200 1700
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація юриста/партнера з юридичних питань 2000/4000/год _ 2000/4000/год
Усна консультація партнера з податкових питань, в т.ч. по податковому режиму «роялті» 5000/год _ 5000/год
10 Міжнародна реєстрація по Гаагській системі
Складання та подання до Світової організації організації інтелектуальної власності (ВОІВ) заявки на міжнародну реєстрацію промислового зразка 7000 збір в швейцарських франках 7000 + збір в швейцарських франках
за кожну наступну країну 2000 _ 2000
підготовка опису промислового зразка (при необхідності) від 2500 _ від 2500
*За подання заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
**За підтримання чинності патенту фізичні особи сплачують 20% встановленого державного збору
Безкоштовна консультація