+38(044) 331-6546 kievstar +38(096) 801-3720 vodafone +38(050) 832-4411

Промислові зразки

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
ПРАЙС 2019
1 СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ
В одному варіанті від 5000 1600* від 1600*
кожний варіант, починаючи з 2 по 10 включно 500 200* 700*
за кожний варіант, починаючи з 11 500 700 1200
Підготовка одного малюнків 2000/год. _ 2000/год.
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 950 800 1750
більше 3 місяців 950 1600 2550
Відповідь на запит експерта від 1800 _ від 1800
3 ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Реєстрація з моменту подачі заявки до отримання патенту - від 4 -5 місяців 1500 720 2220
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація про видачу патенту на промисловий зразок в одному варіанті 800 300 1100
за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту в чорно-білому зображенні _ 300 150*
Додатково за публікацію у кольоровому зображенні _ 200 100*
Видача патенту _ 17 17
5 ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 3500 1200 4700
Внесення змін до Державного реєстру патентів після видачі патенту 1200 1600 2800
6 Підтримання чинності патенту на промисловий зразок**
1-й рік 800 300 1100
2-й рік 800 300 1100
3-й рік 800 600 1400
4-й рік 800 800 1600
5-й рік 800 900 1700
6-й рік 800 1200 2000
7-й рік 800 1500 2300
8-й рік 800 1800 2600
9-й рік 800 2000 2800
10-й рік 800 2400 3200
11-й рік 800 2400 3200
12-й рік 800 2400 3200
13-й рік 800 4000 4800
14-й рік 800 4000 4800
15-й рік 800 4000 4800
7 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на промисловий зразок / передачу прав на заявку 2000 _ 2000
за кожен наступний промисловий зразок 500 _ 500
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на промисловий зразок 1500 2400 3900
за кожен наступний промисловий зразок 500 2400 2900
8 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Ліцензійний договір на використання промислового зразка від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання промислового зразка 1500 2400 3900
за кожен наступний промисловий зразок 500 2400 2900
9 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на промисловий зразок 950 200 1150
Отримання дублікату патенту на промисловий зразок 1200 200 1400
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація юриста/партнера з юридичних питань 2000/4000/год _ 2000/4000/год
Усна консультація партнера з податкових питань, в т.ч. по податковому режиму «роялті» 5000/год _ 5000/год
10 Міжнародна реєстрація по Гаагській системі
Складання та подання до Світової організації організації інтелектуальної власності (ВОІВ) заявки на міжнародну реєстрацію промислового зразка від 5000 збір в швейцарських франках від 5000 + збір в швейцарських франках
за кожну наступну країну 500 _ 500
підготовка опису промислового зразка (при необхідності) від 2500 _ від 2500
*За подання заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
**За підтримання чинності патенту фізичні особи сплачують 20% встановленого державного збору
Послуги Гонорар пат. повіреного (євро) Держ. збір, мито, послуги Пат. відомства   (євро) Загальна вартість (євро)
ПРАЙС від 19.07.2019
1 СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ
В одному варіанті 300 54* 354
кожний варіант, починаючи з 2 по 10 включно 50 7 57
за кожний варіант, починаючи з 11 50 24 74
Заявка на пріоритет 50 _ 50
Підготовка одного малюнка 25-50 _ 25-50
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 80 27 107
більше 3 місяців 80 54 134
Відповідь на запит експерта від 75 _ від 75
3 ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Реєстрація з моменту подачі заявки до отримання патенту - від 4 - 5 місяців 150 23 173
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація про видачу патенту на промисловий зразок в одному варіанті 50 10 60
за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту в чорно-білому зображенні _ 10 10
Додатково за публікацію у кольоровому зображенні _ 7 4
Видача патенту 100 100 доларів США 100 +100 доларів США
Перевірка і відправка патенту клієнту 20 + поштові витрати _ 20 + поштові витрати
5 ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 100 7 / за одну зміну 107/ за одну зміну
Внесення змін до заявки при передачі прав на заявку 150 41 191
Підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 100 _ 100
Внесення змін до Державного реєстру патентів після видачі патенту 100 54 154
6 Підтримання чинності патенту на промисловий зразок**
1-й рік 80 10 90
2-й рік 80 10 90
3-й рік 80 20 100
4-й рік 80 27 107
5-й рік 80 31 111
6-й рік 80 41 121
7-й рік 80 51 131
8-й рік 80 61 141
9-й рік 80 68 148
10-й рік 80 81 161
11-й рік 80 81 161
12-й рік 80 81 161
13-й рік 80 135 215
14-й рік 80 135 215
15-й рік 80 135 215
7 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на один промисловий зразок 100 _ 100
кожний наступний промисловий зразок 50 _ 50
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на один промисловий зразок 200 81 281
кожний наступний промисловий зразок 50 81 131
8 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання промислового зразка 200 81 281
кожний наступний промисловий зразок 50 81 131
9 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на промисловий зразок 100 7 107
Отримання дублікату патенту на промисловий зразок 100 7 107
Переклад:
- з української на англійську за 100 слів 20 _ 20
- з англійської на українську за 100 слів 12 _ 12
10 Міжнародна реєстрація за Гаазькою системі
Складання та подання до Світової організації організації інтелектуальної власності (ВОІВ) заявки на міжнародну реєстрацію промислового зразка от 400 збір в швейцарських франках від 400 + збір в швейцарських франках
за кожну наступну країну 50 _ 50
підготовка опису промислового зразка (при необхідності) от 200 _ от 200
*За подання заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору.
**За підтримання чинності патенту фізичні особи сплачують 20% встановленого державного збору
Безкоштовна консультація