+38(044) 331-6546 kievstar +38(096) 801-3720 vodafone +38(050) 832-4411

КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА ВИНАХОДИ

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
ПРАЙС 2019
1 СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ:
Заявка на корисну модель, формула якої містить не більше 3-ох пунктів від 8000 2400 від 10400*
- додатково за кожний пункт формули понад 3 _ 240* 240* залежно від кількості пунктів формули
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Відповідь на запит експерта від 1800 _ від 1800
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 950 800 1750
більше 3 місяців 950 1600 2550
3 ПРИСКОРЕННЯ
Проведення прискореної експертизи заявки на корисну модель (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання патенту - від 3-4 місяців) 1500 864 2364
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація патенту на корисну модель: 800 600 1400
- додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули корисної моделі і реферату _ 30 30
Держмито за видачу патенту _ 17 17
5 ЗМІНИ
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 3500 1200 4700
Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту 1200 1600 2800
6 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАТЕНТУ
1-й рік 800 900 1700
  2-й рік 800 900 1700
  3-й рік 800 1200 2000
  4-й рік 800 1500 2300
  5-й рік 800 1800 2600
  6-й рік 800 2100 2900
  7-й рік 800 2400 3200
  8-й рік 800 2700 3500
  9-й рік 800 6300 7100
 10-й рік     800 6300 7100
7 ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ
В одній державі, за один рік, один предмет пошуку (15 робочих днів) від 6000 _ від 6000
8 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на корисну модель / передачі прав на заявку 2000 _ 2000
за кожну наступну корисну модель 500 _ 500
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на корисну модель 1500 2400 3900
за кожну наступну корисну модель 500 2400 2900
9 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Ліцензійний договір на використання корисної моделі від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання корисної моделі 1500 2400 3900
за кожну наступну корисну модель 500 2400 2900
10 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на корисну модель 950 200 1150
Отримання дублікату патенту на корисну модель 1200 200 1400
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація з юридичних питань 2000/4000/год _ 2000/4000/год
Усна консультація з податкових питань, в т.ч. податкового режиму "роялті" 5000/год _ 5000/год
*ЗА подачу заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
Послуги Гонорар патентного повіреного   (євро) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (євро) Загальна вартість (євро)
ПРАЙС с 19.07.2019
1 СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ:
Подання заявки на корисну модель, формула якої містить не більше як 3 пункти від 400 81* від 481
- додатково за кожний пункт формули понад 3 _ від 8 (залежно від кількості пунктів формули) від 8 (залежно від кількості пунктів формули)
Подання заявки щодо права на пріоритет попередньої заявки 50 _ 50
Подання клопотання про продовження терміну подачі заявки на пріоритет (два місяці) 80 7 87
PCT-заявка для входження в національну фазу в Україні від 350 81 від 431
- за кожен пункт формули понад 3 _ від 8 (залежно від кількості пунктів формули) от 8 (залежно від кількості пунктів формули)
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Отримання, перевірка та відправка клієнту запиту експерта 70 _ 70
Відповідь на запит експерта від 75 _ від 75
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 80 27 107
більше 3 місяців 80 54 134
3 ПРИСКОРЕННЯ
Проведення прискореної експертизи заявки на корисну модель (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання патенту – від 3–4 місяців) 150 27 177
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація патенту на корисну модель: 50 20 70
- додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формул корисної моделі і реферату   _ від 1 (залежно від кількості пунктів формули) від 1 (залежно від кількості пунктів формули)
Держмито за видачу патенту 100 100 доларів США 100 +100 доларів США
Перевірка і відправка патенту клієнту 20 + поштові витрати _ 20 + поштові витрати
5 ЗМІНИ
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 100 7/за одну зміну 107/за одну зміну
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 100 41 141
Підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 100 _ 100
Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту 100 54 154
6 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАТЕНТУ
1-й рік 80 30 110
  2-й рік 80 30 110
  3-й рік 80 41 121
  4-й рік 80 51 131
  5-й рік 80 61 141
  6-й рік 80 71 151
  7-й рік 80 81 161
  8-й рік 80 91 171
  9-й рік 80 212 292
 10-й рік     80 212 292
7 Патентний пошук на новизну і винахідницький рівень
- 15 робочих днів від 400 9 від 409
8 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на корисну модель 100 _ 100
за кожну наступну корисну модель 50 _ 50
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на корисну модель 200 81 281
за кожну наступну корисну модель 50 81 131
9 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання корисної моделі 200 81 281
за кожну наступну корисну модель 50 81 131
10 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на корисну модель 100 7 107
Отримання дублікату патенту на корисну модель 100 7 107
Переклад:
- з української на англійську за 100 слів 20 _ 20
- з англійської на українську за 100 слів 12 _ 12
*ЗА подачу заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору.
Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість (грн)
ПРАЙС 2019
1 СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД:
Заявка на винахід, формула якого містить не більше ніж 3 пункти від 10000 1600 від 11600*
- додатково за кожний пункт формули понад 3 _ 160* 160* залежно від кількості пунктів формули
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Проведення кваліфікаційної експертизи: 950 6000 6950
Додатково за кожний незалежний пункт більше 1-го _ 6000 6000
Відповідь на запит експерта від 1800 _ від 1800
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 950 800 1750
більше 3 місяців 950 1600 2550
3 ПРИСКОРЕННЯ
Проведення прискореної експертизи заявки на винахід (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання патенту - від 5-6 місяців) 1500 від 4500 від 6000
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація патенту на винахід: 800 400 1200
Додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули винаходу і реферату _ 20 20
Держмито за видачу патенту _ 17 17
5 ЗМІНИ
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 3500 1200 4700
Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту 1200 1600 2800
6 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАТЕНТУ
1-й рік 800 600 1400
  2-й рік 800 600 1400
  3-й рік 800 800 1600
  4-й рік 800 1000 1800
  5-й рік 800 1200 2000
  6-й рік 800 1400 2200
  7-й рік 800 1600 2400
  8-й рік 800 1800 2600
 9-й -14-й роки (за кожен) 800 4200 5000
15-й – 20-й роки (за кожен) 800 7600 8400
21-й - 25-1 роки (за кожен) 800 30400 31200
7 ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ
В одній державі, за один рік, один предмет пошуку (15 робочих днів) від 6000 _ від 6000
8 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на винахід / передачу прав на заявку 2000 _ 2000
за кожний наступний винахід 500 _ 500
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на винахід 1500 2400 3900
за кожний наступний винахід 500 2400 2900
9 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Ліцензійний договір на використання винаходу від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання винаходу 1500 2400 3900
за кожний наступний винахід 500 2400 2900
10 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на винахід 950 200 1150
Отримання дублікату патенту на винахід 1200 200 1400
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація юриста/партнера з юридичних питань 2000/4000/год _ 2000/4000/год
Усна консультація партнера з податкових питань, в т.ч. податкового режиму "роялті" 5000/год _ 5000/год
* ЗА подачу заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
Послуги Гонорар патентного повіреного   (євро) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (євро) Загальна вартість (євро)
ПРАЙС от 19.07.2019
1 СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД:
Подання заявки на винахід, формула якого містить не більше ніж 3 пункти від 450 54* від 504
- додатково за кожний пункт понад 3 _ від 6 (залежно від кількості пунктів формули) від 6 (залежно від кількості пунктів формули)
PCT-заявка для входження в національну фазу в Україні від 350 54 від 404
- за кожен пункт формули починаючи з 4-го _ від 6 (залежно від кількості пунктів формули) від 6 (залежно від кількості пунктів формули)
Подання заявки щодо права на пріоритет попередньої заявки 50 _ 50
Подання клопотання про продовження терміну подачі заявки на пріоритет (два місяці) 80 7 87
Переклад і відправка рішення про завершення формальної експертизи 50 _ 50
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи: 150 202 352
- Додатково за кожний незалежний пункт більше 1-го 30 від 202 (в залежності від кількості пунктів формули) від 232 (в залежності від кількості пунктів формули)
Отримання, перевірка та відправка клієнту запиту експерта 70 _ 70
Відповідь на запит експерта від 250 _ від 250
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 80 27 107
більше 3 місяців 80 54 134
3 ПРИСКОРЕННЯ
Проведення прискореної експертизи заявки на винахід (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання патенту - від 5-6 місяців) 150 141 291
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація патенту на винахід: 50 14 64
Додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули винаходу і реферату _ від 1 (залежно від кількості аркушів) від 1 (залежно від кількості аркушів)
Держмито за видачу патенту 100 100 доларів 100 +100 доларів
Перевірка і відправка патенту клієнту 20 + поштові витрати _ 20 + поштові витрати
5 ЗМІНИ
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 100 7/за одну зміну 107/за одну зміну
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку 100 41 141
Підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 100 _ 100
Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту 100 54 154
6 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАТЕНТУ
1-й рік 80 20 100
  2-й рік 80 20 100
  3-й рік 80 27 107
  4-й рік 80 34 114
  5-й рік 80 41 121
  6-й рік 80 47 127
  7-й рік 80 54 134
  8-й рік 80 61 141
 9-й -14-й роки (за кожен) 80 142 222
15-й – 20-й роки (за кожен) 80 256 336
21-й - 25-й роки (за кожен) 80 1025 1105
7 Патентний пошук на новизну і винахідницький рівень
- 15 робочих днів від 400 9 від 409
8 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на винахід 100 _ 100
за кожний наступний винахід 50 _ 50
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на винахід 200 81 281
за кожний наступний винахід 50 81 131
9 ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання винаходу 200 81 281
за кожний наступний винахід 50 81 131
10 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на винахід 100 7 107
Отримання дублікату патенту на винахід 100 7 107
Переклад:
- з української на англійську за 100 слів 20 _ 20
- з англійської на українську за 100 слів 12 _ 12
*За подачу заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
Безкоштовна консультація