КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА ВИНАХОДИ

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
ПРАЙС 2020
1 СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ:
Виявлення об'єктів патентування, проведення патентного пошуку від 10000 _ від 10000
Складання заявки на корисну модель від 12000 _ від 12000
Подача заявки на корисну модель, формула якої містить не більше 3-х формул 2000 2400 4400
- додатково за кожний пункт формули понад 3 _ 240* 240*
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Відповідь на запит експерта від 1800 _ від 1800
Подача клопотання про продовження на 3 міс. строків діловодства за заявкою/ поновлення впродовж 3 міс. після закінчення строків діловодства за заявкою 1200 800 2000
Подача клопотання про продовження на більш ніж 3 міс. строків діловодства за заявкою/ поновлення діловодства за заявкою після закінчення 3 міс. 1200 1600 2800
3 ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про проведення прискореної експертизи (строк реєстрація з моменту подачі заявки до отримання патенту – - 3-4 місяці) 2000 864 2864
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація патенту на корисну модель: 1000 600 1600
- додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули корисної моделі і реферату _ 30 30
Держмито за видачу патенту _ 17 17
5 ЗМІНИ
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 4000 1200 5200
Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту 2000 1600 3600
6 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАТЕНТУ
1-й рік 1000 900 1900
  2-й рік 1000 900 1900
  3-й рік 1000 1200 2200
  4-й рік 1000 1500 2500
  5-й рік 1000 1800 2800
  6-й рік 1000 2100 3100
  7-й рік 1000 2400 3400
  8-й рік 1000 2700 3700
  9-й рік 1000 6300 7300
 10-й рік     1000 6300 7300
7 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на корисну модель / передачі прав на заявку 3000 _ 3000
за кожну наступну корисну модель 500 _ 500
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на корисну модель 2000 2400 4400
за кожну наступну корисну модель 500 2400 2900
8 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРАВ
Ліцензійний договір на використання корисної моделі від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання корисної моделі 2000 2400 3900
за кожну наступну корисну модель 500 2400 2900
9 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на корисну модель 1200 200 1400
Отримання дублікату патенту на корисну модель 1500 200 1700
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація з юридичних питань 2000/4000/год _ 2000/4000/год
Усна консультація з податкових питань, в т.ч. податкового режиму "роялті" 5000/год _ 5000/год
*За подачу заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість (грн)
ПРАЙС 2020
1 СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД:
Виявлення об'єктів патентування, проведення патентного пошуку від 10000 _ від 10000
Складання заявки на винахід від 12000 _ від 12000
Подача заявки на винахід, формула якого містить не більше ніж 3 пункти 2000 1600 3600
- додатково за кожний пункт формули понад 3 _ 160* 160*
2 ДІЇ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи: 1500 6000 6950
Додатково за кожний незалежний пункт більше 1-го _ 6000 6000
Відповідь на запит експерта від 1800 _ від 1800
Подача клопотання про продовження на 3 міс. строків діловодства за заявкою/ поновлення впродовж 3 міс. після закінчення строків діловодства за заявкою 1200 800 2000
Подача клопотання про продовження на більш ніж 3 міс. строків діловодства за заявкою/ поновлення діловодства за заявкою після закінчення 3 міс. 1200 1600 2800
3 ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Подача клопотання про проведення прискореної експертизи (строк реєстрація з моменту подачі заявки до отримання патенту – 5–6 місяців) 2000 від 4500 від 6500
4 ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВИДАЧА ПАТЕНТУ
Публікація патенту на винахід: 1000 400 1400
Додатково за кожен аркуш більше 15 незалежно оформлених листів опису, креслень, формули винаходу і реферату _ 20 20
Держмито за видачу патенту _ 17 17
5 ЗМІНИ
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 4000 1200 5200
Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту 2000 1600 3600
6 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАТЕНТУ
1-й рік 1000 600 1600
  2-й рік 1000 600 1600
  3-й рік 1000 800 1800
  4-й рік 1000 1000 2000
  5-й рік 1000 1200 2200
  6-й рік 1000 1400 2400
  7-й рік 1000 1600 2600
  8-й рік 1000 1800 2800
 9-й -14-й роки (за кожен) 1000 4200 5200
15-й – 20-й роки (за кожен) 1000 7600 8600
21-й - 25-1 роки (за кожен) 1000 30400 31400
7 ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Стандартний договір про передачу прав на винахід / передачу прав на заявку 3000 _ 3000
за кожний наступний винахід 500 _ 500
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на винахід 2000 2400 4400
за кожний наступний винахід 500 2400 2900
8 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРАВ
Ліцензійний договір на використання винаходу від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення і подача заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання винаходу 2000 2400 4400
за кожний наступний винахід 500 2400 2900
9 ІНШІ ПОСЛУГИ
Отримання витягу з Державного реєстру на винахід 1200 200 1400
Отримання дублікату патенту на винахід 1500 200 1700
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація юриста/партнера з юридичних питань 2000/4000/год _ 2000/4000/год
Усна консультація партнера з податкових питань, в т.ч. податкового режиму "роялті" 5000/год _ 5000/год
* За подачу заявки в електронному вигляді сплачується 80% збору
Безкоштовна консультація