Політика Конфіденційності

Дана Політика конфіденційності передбачає обов’язкові для ТОВ «Патентно-юридична агенція «Синергія» (надалі за текстом також – «ПЮА «Синергія») умови з обробки і захисту отриманої від Вас інформації.

Патентні повірені, адвокати та юристи

При відвідуванні Вами веб-сайту https://synergy.ua (надалі за текстом також – «Сайт») «ПЮА «Синергія» може застосовувати файли cookie та інші аналогічні технології, які автоматично збирають про Вас інформацію, не ідентифікуючи Вашу особу, у тому числі відомості про моделі, версії операційної системи, IP-адреси або інші унікальні ідентифікатори пристроя, налаштування, типи і мови браузера, відвідані сторінки Сайту, дату і час їх відвідування, дату і час URL переходів.

Ви можете налаштувати свій веб-браузер таким чином, щоб він блокував файли cookie, однак, у разі відмови від прийому cookie, певні функції та сервіси Сайту не будуть працювати належним чином.

«ПЮА «Синергія» гарантує, що дані, зібрані за допомогою файлів cookie та інших аналогічних технологій можуть бути використані виключно для забезпечення більш комфортного і індивідуалізованого перебування на Сайті, а також проведення аналізу та оцінки ефективності роботи Сайту, підвищення його функціональності, якості та безпеки.

Персональні дані

Ви можете використовувати Сайт, не розголошуючи свої персональні дані. Однак, якщо без представлення персональних даних надання Вам запропонованої на Сайті послуги неможливо, «ПЮА «Синергія» має право не здійснювати будь-які дії до моменту отримання від Вас необхідних даних.

З метою належного надання юридичних послуг, «ПЮА «Синергія» обробляє наступні персональні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • місце проживання;
 • паспортні дані;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • контактний телефон;
 • адреса електронної пошти;
 • банківські реквізити;
 • інші дані, добровільно надані Вами.

Підставою для обробки персональних даних є Ваша додаткова Згода на обробку персональних даних, наявність якого підтверджується Вашими конклюдентними діями з надання «ПЮА «Синергія» своїх персональних даних.

Ваші персональні дані підлягають включенню до бази персональних даних «Клієнти» і можуть оброблятися «ПЮА «Синергія» будь-якими встановленими законодавством України способами відповідно до умов, які містяться в Згоді на обробку персональних даних.

Надаючи свої персональні дані, Ви гарантуєте, що вони є в даний час і залишаться в майбутньому справжніми, точними, повними і актуальними.

Ви погоджуєтеся з тим, що в разі надання Вами неправдивої, неточної, неповної або застарілої інформації, «ПЮА «Синергія» має право відмовити Вам в подальшому використанні Сайту і наданні послуг, а також стягнути з Вас всі понесені збитки та інші витрати, пов’язані з отриманням від Вас недостовірної інформації.

«ПЮА «Синергія» зобов’язується вживати необхідні технічні та організаційні заходи щодо захисту Ваших персональних даних від незаконної обробки. Разом з тим «ПЮА «Синергія» не гарантує безпеку Ваших персональних даних під час їх надання та/або отримання і подальшої обробки.

Збереження бажаної конфіденційності персональних даних передбачає використання Вами програмно-апаратної складової, що дозволяє захищати передану і прийняту «ПЮА «Синергія» інформацію від незаконного до неї доступу.

«ПЮА «Синергія» не несе відповідальності за можливі негативні наслідки порушення режиму конфіденційності персональних даних у разі добровільного надання Вами своїх персональних даних для загального доступу необмеженому колу осіб.

Інша інформація, передана «ПЮА «Синергія» в ході переговорів, а також у процесі надання юридичних послуг та виконання юридичних дій

Всі відомості про фінансові, технічні, виробничі, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти Вашої діяльності, які стали відомі «ПЮА «Синергія» в ході переговорів, а також під час надання юридичних послуг та виконання юридичних дій є конфіденційною інформацією.

«ПЮА «Синергія» зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію без Вашої письмової згоди за винятком таких випадків:

 • при наданні Конфіденційної інформації співробітникам «ПЮА «Синергія» та її уповноваженим представникам в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків;
 • при отриманні письмового запиту від компетентного органу державної влади України, відповідь на який вимагає розкриття Конфіденційної інформації;
 • для виконання «ПЮА «Синергія» своїх зобов’язань перед Вами;
 •  у разі використання Конфіденційної інформації з метою отримання банківських послуг в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування «ПЮА «Синергія»;
 • при зверненні «ПЮА «Синергія» у відповідні державні органи для захисту своїх прав та/або інтересів;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб вимоги щодо забезпечення конфіденційності переданої Вами інформації були оформлені у вигляді договірного зобов’язання, «ПЮА «Синергія» пропонує Вам підписати Договір про конфіденційність з доданою до нього формою Акта прийому-передачі конфіденційної інформації.

Завантажити договір про конфіденційність