Захист авторських і суміжних прав
Ви створили — ми захищаємо
 044 331-65-46   050 832-44-11
  096 801-37-20    tm@synergy.ua

Захист авторських і суміжних прав

На сьогоднішній день порушення авторських та суміжних прав посідають перше місце серед порушень в сфері прав інтелектуальної власності. Відповідь, чому так відбувається, лежить на поверхні: такі об'єкти легко копіювати і поширювати. Завдяки глибоким знанням та великому досвіду у сфері захисту авторського права і суміжних прав фахівці Агенції запропонують найбільш прийнятний і ефективний спосіб захисту Ваших прав.

Ви можете звернутися до нас, якщо потрібні:

- здійснення правового аналізу ситуації з наданням висновку про застосування найбільш оптимального способу захисту авторських і / або суміжних прав;

- моніторинг порушень прав на об'єкти авторського / суміжних прав;

- планування і проведення заходів, спрямованих на досудове врегулювання спору (проведення переговорів, складання та розсилка претензій, повідомлень про порушення прав);

- збір доказів порушень авторських / суміжних прав;

- фіксація порушень авторських / суміжних прав;

- складання будь-яких процесуальних документів;

- Участь в судових засіданнях;

- Опротестування рішень судових органів у вищестоящих інстанціях;

- Оскарження рішень державних органів, у тому числі в судовому порядку;

- Представлення інтересів клієнта в Державній службі інтелектуальної власності, Державній митній службі України, органах внутрішніх справ, прокуратурі та інших державних органах;

- Підготовка юридично обґрунтованих відповідей на претензії третіх осіб.

Адвокати та патентні повірені Агенції Синергія після ретельного правового аналізу Вашої ситуації зможуть запропонувати Вам одну або декілька процедур для захисту авторських / суміжних прав. 

Специфіка кожної процедури: 

Досудова процедура передбачає надсилання правопорушнику претензії з повідомленням про вчинене ним правопорушення та пропозицією вирішення спору шляхом переговорів в досудовому порядку. Обгрунтована претензія досить часто дозволяє припинити правопорушення з уникненням суттєвих затрат часу та фінансів. Крім того, претензія є цінною для власника прав і у тому випадку, якщо одержувач після отримання претензії продовжує порушувати права. По-перше, таким попередженням доводиться умисел порушника (в разі звернення із заявою про притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності цей момент є особливо актуальним). По-друге, при зверненні до суду з вимогою про стягнення компенсації за порушення авторських і / або суміжних продовження порушення надасть власнику можливість обгрунтувати конкретний розмір компенсації, вказавши суду про намір порушника продовжувати порушення прав.

Адміністративна процедура дає можливість запобігти та / або припинити порушення на авторських і/або суміжних прав за допомогою участі представників таких державних органів:

Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. У разі, якщо особа незаконно використовує Ваші авторські та/або суміжні права (наприклад, випускає журнал з фотографіями, текстами, які належать Вам), Ви можете звернутися до державних інспекторів з питань інтелектуальної власності з метою притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладення на нього штрафу та конфіскацію продукції та обладнання.

Державної митної служби України. Внесення об'єкта авторського права і/або суміжних прав (наприклад, відомого малюнка, картини, музичного твору, комп'ютерної програми або ігри) до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності дозволить перешкоджати ввезенню/вивезенню товарів, що порушують Ваші права, що в кінцевому результаті допоможе не допустити на ринок України контрафактну продукцію.

Органи внутрішніх справ. Звернення до зазначеного органу дозволить оперативно вилучити з обігу товари/матеріали, що порушують авторські/суміжні права, а також притягнути порушника до адміністративної відповідальності (при відсутності у діях порушника складу злочину).

Судова процедура передбачає звернення до суду з метою визнання або відновлення порушених прав, припинення порушення прав, відшкодування моральної шкоди, збитків або компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат (на 01.01.2012 року - від 10 073 грн. до 53650000 грн.); публікації в пресі інформації про порушення; вилучення контрафактних примірників творів з цивільного обігу; розірвання або визнання недійсним договору, пов'язаного з розпорядженням авторськими/суміжними правами.

Кримінальна процедура застосовується у випадку порушення авторських та / або суміжних прав, якщо власнику прав завдано збитків на суму більш ніж 10170 грн. (На 01.01.2012 р.), та наявності умислу в діях порушника. При цьому покаранням за такий вид порушення є штраф від 3400 до 51000 грн. або виправні роботи, або позбавлення волі - до 6 років. Крім того, власник прав в рамках судового розгляду кримінальної справи може заявити цивільний позов про відшкодування завданої порушником матеріальної шкоди.

Вартість і терміни юридичного супроводу захисту авторських/суміжних прав обговорюється індивідуально і залежить від обраної процедури.