+38(044) 331-6546 kievstar +38(096) 801-3720 vodafone +38(050) 832-4411

Торговельні марки

Послуги Гонорар патентного повіреного   (грн) Держ. збір, мито, послуги Пат.відомства   (грн) Загальна вартість   (грн)
ПРАЙС 2019
1 Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ
10 робочих днів
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 900 864 1764
за кожний наступний клас МКТП 400 174 574
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 900 1728 2628
за кожний наступний клас МКТП 400 348 748
Аналіз та висновок патентного повіреного за результатами проведення попереднього пошуку по всім підставам для відмови 500 _ 500
4 робочих дні
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 1800 1728 3528
за кожний наступний клас МКТП 800 348 1148
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 1800 3456 5256
за кожний наступний клас МКТП 800 693 1493
Аналіз та висновок патентного повіреного за результатами проведення попереднього пошуку по всім підставам для відмови 500 _ 500
2 Складання та подача заявки на ТМ
В одному класі МКТП * 2000 3200** 5200
за кожний наступний клас МКТП 500 3200** 3700
Додатково за кольорове зображення _ 800** 800
Додатково за додавання відсутніх товарів / послуг в класи МКТП 2000/год. _ 2000/год.
Додатково за включення в ТМ позначення, яке відображає назва держави «Україна» і / або двобуквений код країни "UA" від 10000 19200** від 29200
За подання заявки кількома заявниками 300 за кожного 300 за кожного +10% до суми збору за подачу заявки** 300 за кожного +10% до суми збору за подачу заявки
3 Дії на етапі проведення експертизи
Відповідь на запит формальної експертизи від 950 _ від 950
Відповідь на запит кваліфікаційної експертизи від 1800 _ від 1800
Подача клопотання про продовження / поновлення строків діловодства за заявкою 950 800 1750
більше 3 місяців 950 1600 2550
Поділ заявки:
підготовка та подання клопотання щодо внесення до заявки змін, пов'язаних з її поділом 1200 1000 2200
складання та подання виділеної заявки на реєстрацію торговельної марки 1800 6800 8600
4 Прискорення
Проведення прискореної експертизи заявки на ТМ відразу після подачі заявки на знак (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання свідоцтва 7 - 8 місяця)
Словесна або зображувальна ТМ в одному класі МКТП 1500 5220 6720
за кожний наступний клас МКТП 100 612 712
Комбінована ТМ в одному класі МКТП, якщо не проводився пошук 1500 9396 10896
за кожний наступний клас МКТП 100 960 1060
5 Публікація та видача свідоцтва
Публікація про видачу свідоцтва на ТМ (в одному класі) 800 600 1400
за кожний наступний клас МКТП _ 600 600
за додаткове кольорове зображення _ 200 200
Держмито за видачу свідоцтва на ТМ _ 85 85
6 Внесення змін
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 1200 200 1400
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка стандартного договору про передачу прав на ТМ / передачу прав на заявку 3500 1200 4700
Внесення змін до Державного реєстру щодо свідоцтва на ТМ 1200 1600 2800
7 Продовження терміну дії реєстрації
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа 900 12000 12900
додатково за кожен наступний клас _ 1200 1200
якщо власниками є кілька осіб _ 130% від суми збору залежно від кількості класів
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа протягом 6 місяців після закінчення строку дії свідоцтва 1200 18000 19200
додатково за кожен наступний клас _ 1800 450
якщо власниками є кілька осіб _ 130% від суми збору залежно від кількості класів
8 Спори
Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства від 8000 _ від 8000
Подача заперечення проти рішення за заявкою на ТМ до Апеляційної палати, включаючи участь у першому засіданні від 10000 3400 від 13400
Участь в одному засіданні Апеляційної палати 4000 _ 4000
Подача мотивованого заперечення проти заявки щодо невідповідності зазначеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 8000 2000 від 10000
Подача відповіді на заперечення третьої особи проти заявки клієнта від 8000 _ від 8000
9 Передача прав
Стандартний договір про передачу прав на ТМ 2000 _ 2000
- за кожну наступну ТМ 500 _ 500
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на ТМ 1500 600 2100
- за кожну наступну ТМ 500 600 1100
Супровід угоди щодо передання прав на ТМ та доменне ім'я від 10000 _ від 10000
10 Ліцензування прав
Ліцензійний договір від 2000/год _ від 2000/год
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання ТМ 1500 2400 3900
- за кожну наступну ТМ 500 2400 900
11 Інші послуги
Отримання копій матеріалів заявки 950 від 87 (залежно від кількості сторінок) від 1037 (залежно від кількості сторінок)
Отримання довідки про дію в Україні міжнародної реєстрації ТМ 950 87 1037
Отримання витягу з Державного реєстру на ТМ 950 200 1150
Отримання дублікату свідоцтва на ТМ 1200 200 1400
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 2000/год (перші 30 хв безкоштовно) _ 2000/год (перші 30 хв безкоштовно)
Усна консультація патентного повіреного з реєстраційних дій 4000/год _ 4000/год
Усна консультація юриста/партнера з юридичних питань 2000/4000 год _ 2000/4000 год
Усна консультація партнера з податкових питань, в т.ч. по податковому режиму «роялті» 5000/год _ 5000/год
12 Міжнародний пошук на схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ з міжнародних баз
Визначення звичайною мовою по одному класу МКТП в одній країні 3000 _ 3000
за кожний наступний клас МКТП 1000 _ 1000
за кожну наступну країну 1000 _ 1000
13 Міжнародний пошук в ЄС на схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ з міжнародних баз ЄС
Визначення звичайною мовою в одному класі МКТП 5000 _ 5000
за кожний наступний клас МКТП 1000 _ 1000
14 Міжнародна реєстрація торгової марки за Мадридською системою
Складання та подання заявки на міжнародну реєстрацію ТМ від 5000 2400 + збір в швейцарських франках від 7400 + збір в швейцарських франках
за кожний наступний клас МКТП 1000 _ 1000
за кожну наступну країну 1000 _ 1000
Складання та подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації знака від 5000 1600 + збір в швейцарських франках від 6600 + збір в швейцарських франках
за кожну наступну країну 1000 _ 1000
Складання та подання документів по передачі прав на міжнародну ТМ 3500 177 в швейцарських франкіх 3500 + 177 швейцарських франкіх
Стандратний договір про передання прав на міжнародну реєстрацію ТМ 2500 _ 2500
Внесення змін в дані міжнародної реєстрації (зміна найменування, імені, адреси) 3500 150 швейцарских франков 3500 + 150 швейцарских франков
Ведення листування з діловодства з патентними повіреними інших країн 2000/год _ 2000/год
Супровід пошуків, подання документів до патентних відомств інших країн 20% від гонорару ПП іншої країни, але не менше 150 євро _ 20% від гонорару ПП іншої країни, але не менше 150 євро
Продовження міжнародної реєстрації ТМ 3500 2400 + збір в швейцарських франках 5900 + збір в швейцарських франках
Переклад і аналіз попередньої відмови в реєстрації ТМ 2000/год _ 2000/год
15 Реєстрація єдиної торгової марки ЄС
Складання та подання заявки на реєстрацію ТМ в Євросоюзі 500 EUR 850 EUR 1350 EUR
за другий клас МКТП _ 50 EUR 50 EUR
за третій клас _ 150 EUR 150 EUR
за кожний наступний МКТП 100 EUR 150 EUR 250 EUR
ПРИМІТКА: * МКТП-Міжнародна класифікація товарів і послуг
**Розмір збору вказаний за подання електронної заявки. При поданні заявки на паперовому носії +25% від вказаного розміру збору.
Послуги Гонорар патентного повіреного (євро) Держ. збір, мито, послуги   (євро) Загальна вартість (євро)
ПРАЙС дійсний з 19.07.2019
1 Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ
10 робочих днів
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 100 27 127
за кожний наступний клас МКТП 30 6 36
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 130 54 184
за кожний наступний клас МКТП 30 11 41
4 робочих дні
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 200 54 254
за кожний наступний клас МКТП 60 11 71
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 260 108 368
за кожний наступний клас МКТП 60 22 82
Аналіз і висновок патентного повіреного за результатами проведення попереднього пошуку 120 _ 120
2 Складання та подання заявки на ТМ
в одному класі МКТП* 250 110** 360
за кожний наступний клас МКТП 40 110** 150
Додатково за кольорове зображення _ 28** 28
За подачу заявки кількома заявниками 30 +10% до суми збору за подачу заявки 30 +10% до суми збору за подачу заявки
Заявка на пріоритет 50 _ от 50
3 Дії на етапі проведення експертизи
Відповідь на запит формальної експертизи від 75 _ від 75
Відповідь на запит кваліфікаційної експертизи від 100 _ від 100
Подача клопотання про продовження на 3 міс / відновлення протягом 3 міс. після спливу термінів діловодства за заявкою 80 27 107
більше 3 місяців 80 54 134
Поділ заявки: _ _ _
Підготовка та подання клопотання щодо внесення до заявки змін, пов'язаних з її поділом 80 34 114
Складання та подання виділеної заявки на реєстрацію торговельної марки 120 229 349
4 Прискорення
Проведення прискореної експертизи заявки на ТМ через 3 місяці з моменту подачі заявки на знак (термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання свідоцтва 7 - 8 місяців)
Словесна або зображувальна ТМ в одному класі МКТП 200 164 364
за кожний наступний клас МКТП 30 20 50
Комбінована ТМ в одному класі МКТП 200 294 494
за кожний наступний клас МКТП 30 30 60
5 Публікація та видача свідоцтва
Публікація про видачу свідоцтва на ТМ (в одному класі) 50 20 70
за кожний наступний клас МКТП _ 20 20
за додаткове кольорове зображення _ 7 7
Держмито за видачу свідоцтва на ТМ 100 200 доларів США 100+200 доларів США
Перевірка і відправка свідоцтва клієнту 20 + відшкодування поштових витрат _ 20 + відшкодування поштових витрат
6 Внесення змін
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 100 7/за одну зміну 107
Внесення змін до заявки при передачі прав на заявку 150 41 191
Підготовка стандартного договору про передачу прав на заявку 100 _ 100
Внесення змін до Державного реєстру щодо свідоцтва на ТМ 100 54 154
7 Продовження терміну дії реєстрації
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа 150 405 555
додатково за кожен наступний клас _ від 41 (залежно від кількості класів) від 41 (залежно від кількості класів)
якщо власниками є кілька осіб 150 130% від суми збору 150+130% від суми збору (залежно від кількості класів)
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа протягом 6 місяців після закінчення строку дії свідоцтва 150 607 757
додатково за кожен наступний клас _ від 61 (залежно від кількості класів) від 61 (залежно від кількості класів)
якщо власниками є кілька осіб 150 130% від суми збору (залежно від кількості класів) 150 + 130% від суми збору (залежно від кількості класів)
8 Спори
Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства 350-650 _ 350-650
Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства (якщо заявка була подана самостійно, через іншого патентного повіреного) 400-700 _ 400-700
Подача заперечення проти рішення за заявкою на ТМ до Апеляційної палати 500-1000 115 615-1115
Участь в одному засіданні Апеляційної палати 200 _ 200
Подача мотивованого заперечення проти заявки щодо невідповідності зазначеного в ній позначення умовам надання правової охорони 400-800 68 432-832
Подача відповіді на заперечення третьої особи проти заявки клієнта 400-800 _ 400-800
9 Передача прав
Стандартний договір про передачу прав на ТМ 100 _ 100
- за кожну наступну ТМ 50 _ 50
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на ТМ 200 81 281
- за кожну наступну ТМ 50 81 131
10 Ліцензування прав
Ліцензійний договір 130/год _ 130/год
Оформлення та подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання ТМ 200 81 281
- за кожну наступну ТМ 50 81 131
11 Інші послуги
Отримання копій матеріалів заявки 100 від 3 від 103
Отримання довідки про дію в Україні міжнародної реєстрації ТМ 100 3 103
Отримання витягу з Державного реєстру на ТМ 100 7 107
Отримання дублікату свідоцтва на ТМ 100 7 107
12 Міжнародний пошук на схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ з міжнародних баз
Словесне позначення в одному клас МКТП в одній країні 200 _ 200
за кожний наступний клас МКТП 50 _ 50
за кожну наступну країну 50 _ 50
13 Міжнародний пошук на схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію ТМ з міжнародних баз ЄС
Словесне позначення в одному класі МКТП 300 _ 300
за кожний наступний клас МКТП 50 _ 50
14 МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТМ ЗА МАДРИДСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
Складання і подання в Патентне відомство заявки на міжнародну реєстрацію ТМ от 400 81 + збір в швейцарських франках от 481 + збір в швейцарських франках
за кожний наступний клас МКТП 50 збір у швейцарських франках 50 + збір у швейцарських франках
за кожну наступну країну 50 збір у швейцарських франках 50 + збір у швейцарських франках
Складання та подача заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака 400 54 + збір у швейцарських франках 454 + збір у швейцарських франках
за кожну наступну країну 50 сбор в швейцарских франках 50 + збір у швейцарських франках
Складання та подача документів по передачі прав на міжнародну ТМ 400 177 швейцарських франка 400 + 177 швейцарських франків
Внесення змін до даних міжнародної реєстрації (зміна найменування, імені, адреси) 150 150 швейцарських франків 150 євро + 150 швейцарських франків
Ведення листування з діловодства з патентними повіреними інших країн 150/год _ 150/год
Супровід пошуків, подання документів до патентних відомств інших країн 20% від гонорару ПП іншої країни, але не менше 150 євро _ 20% від гонорару ПП іншої країни, але не менше 150 євро
**За подачі заявки в формі електронного документа сплачується 80% збору 250 81 + збір у швейцарських франках 269 + збір у швейцарських франках
**Розмір збору вказаний за подання електронної заявки. При поданні заявки на паперовому носії +25% від вказаного розміру збору.
Безкоштовна консультація